شیراز     آقای روستا

                 شماره تماس
                09173150108

خراسان رضوی      آقای محبوب

                   شماره تماس
                   09153310019   

 

 

خراسان شمالی      آقای محبوب

                   شماره تماس
                   09153310019   

خراسان جنوبی      آقای محبوب

                   شماره تماس
                   09153310019   

 

 

گیلان      به مدیریت جهانی فر

                  شماره تماس
                 09112830899
                

رفسنجان      آقای علیپور (کیان مهر)

                 شماره تماس
                 034-34265775
                

 

 

تهران   دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

مازندران  آقای نعمت نژاد

              شماره تماس
             011-32378802
            

 

 

بوشهر  آقای اندایش

             شماره تماس
            09173750393
           
             آقای مشایخی

             شماره تماس
            09176143807

یزد

  تعاونی تولید نهر مسیح
             شماره تماس

            09138524250

آذربایجان شرقی   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

آذربایجان غربی   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

 

 

اردبیل   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

قزوین   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

 

 

زنجان   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

کرمانشاه   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

 

 

کردستان   تماس با دفتر مرکزی تهران

               شماره تماس
              021-22759740
             

البرز   آقای آموزگار

               شماره تماس
              09194638949