سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام

تغذیه باغات پسته،مشهد،دی ماه 1394


 

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، غذای سالم و جامعه

تهران، سالن همایشهای بین الملل سازمان محیط زیست(مرداد ماه ۱۳۹۴)

 


 

بازدیداز گلخانه خیار

تیمارشده با کود مولتی تیپ دو نیام-ورامین-شهریورماه1394


 

بازدید از باغ پسته

تیمارشده با کودهای نیام-قزوین-بوئین زهرا-خرداد ماه1394


 

بازدید از باغات کیوی

تیمارشده با کود کیونیام(کود مخصوص کیوی نیام)-حویق-شهریورماه1394


 

بازدید از باغات مرکبات

تیمارشده با کودسیترونیام(کود مخصوص مرکبات نیام)-بابل-مرداد ماه1394


 

سمینارآموزشی شرکت نهاده گستر نیام

تغذیه باغات مرکبات، بابلسر-آبان ماه 1394


 

سمینارآموزشی شرکت نهاده گستر نیام

تغذیه باغات، اصفهان-نجف آباد- مهرماه 1394


 

دومین نمایشگاه تخصصی پسته

دامغان-23تا27 شهریورماه 1394


 

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام

تغذیه باغات مرکبات، بابل آذر ماه ۱۳۹۳

 


 

بازدید مدیرعامل خدمات حمایتی کشاورزی و رئیس جهاداستان البرز

کارخانه شرکت نهاده گستر نیام، کرج آذر ماه ۱۳۹۳

 


 

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام

تغذیه باغات، بوکان اسفند ماه ۱۳۹۳

 


 

نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات،نهاده ها،مکانیزاسیون)

مشهد بهمن ماه ۱۳۹۲

 


 

سمینار آموزشی شرکت نهاده گستر نیام

شیراز  ۱۳۹۲